Celadon City | Khu đô thị Celadon City | Phòng kinh doanh Gamuda Land

Hình ảnh khu Diamond Alnata

Hình ảnh khu Diamond Alnata

Hình ảnh khu Diamond Alnata

Căn hộ Diamond Celadon City - Bảng giá chi tiết từ chủ đầu tư Gamuda Land

Căn hộ Emerald Celadon City - Bảng giá chi tiết từ chủ đầu tư Gamuda Land
Căn hộ Ruby Celadon City - Bảng giá chi tiết từ chủ đầu tư Gamuda Land

Hình ảnh khu Diamond Alnata